Information om avgifter för 2023

Efter genomgång av budget, underhållsplan och kassaflöden tillsammans med HSB ekonom har ett beslut tagits vad gäller kommande avgifter. För att föreningen ska hålla god ekonomi och ett positivt kassaflöde så behöver avgifterna höjas med 7% från 2023.01.01.Höjningen baseras på 2023 års budget där hänsyn tagits till högre räntor, elkostnader med mera.

På grund av det höga elpriset som råder just nu så har vi dessutom beslutat att justera upp avgiften på samtliga hushåll ytterligare genom att debitera en extra elkostnad, utöver avgiften, på 500 SEK/månad och lägenhet med start i januari. Beslut om tilläggsavgift tas kvartalsvis. 

Hur länge detta avgiftstillägg bibehålls är i dagsläget oklart då det beror på framtida elkostnader och eventuella elprisstöd. Det statliga elprisstödet som redan beslutats om kommer att hjälpa oss men på grund av mycket högre elkostnad än beräknat för 2022 ligger vi ändå efter i budget.  

Varför inte byta till en elmätare/hushåll? 

Vi betalar idag endast en elnätsavgift per hus (63A) vilket är mycket billigare än att ha en elnätsavgift per lägenhet (16A). Att installera separata elmätare till varje lägenhet skulle dessutom innebära en mycket stor kostnad vilket inte kan motiveras.

Historiskt genomsnittspris för vår bostadsrättsförening är ca 300 – 400 SEK per månad och hushåll (elkostnad + elnätsavgift), vilket är lågt jämfört med andra lägenheter av samma storlek, eftersom elnätsavgiften är så pass låg.

Beräknat på tiden 2021-01-01 till 2021-12-31 betalar vi totalt ca 500 SEK per hushåll inklusive elnätsavgift. För ett vanligt hushåll med egna mätare på samma kvm som våra lägenheter är det inte ovanligt med 600 – 900 SEK i månaden. För 2022 kommer vår månadskostnad bli betydligt högre än tidigare år.

Solceller kommer vi kunna fokusera mer på när inflationen går ner och marknaden lugnat sig. Det är idag väntetider på 1-1,5 år för installation och kostnaden är hög. 

Frågor angående avgiftshöjning och vår ekonomi besvaras av Jennie Clasborg Jennie@kvarnfallet

Styrelsen