Information ang våra dörrar samt avstängning av vatten

Våra ytterdörrar

  • Åtgärdande av garantianmärkningar på ytterdörrarna skall nu utföras. Dettta innebär bland annat att SAMTLIGA lägenheters dörrar ska justeras och smörjas.
  • Jobben påbörjas i hus 29-33 Onsdagen den 16/11 och fortsätter sedan med endags varsel. Lapp från RO byggtekniker kommer läggas ut dagen innan de kommer till just din lägenhet. Gäller även i hus 29-33.
  • LÅS EJ Över låset då man kommer gå in med huvudnyckel om ni inte kan vara hemma.

Frågor besvaras av RO byggteknik

Per Olsson

076 101 33 18                                                                                

Avstängning av vatten

  • Gamlestadens Rör byter just nu stråken med kall- och varmvattenrör i källarna samt krypgrunderna.
  • När överkopplingen från de gamla till de nya rören ska göras kommer vattnet i era lägenheter behöva stängas av.
  • Detta kommer ta max en arbetsdag och Gamlestadens Rör informerar er innan det sker.

Styrelsen Brf Kvarnfallet