Plocka våra äpplen

Passa på att plocka våra goda äpplen på träden i slänten mellan hus 3 och 4.