Inre Fond

Brf kvarnfallet sätter inte av pengar till individuella reparationsfonder till varje lägenhet.
Det finns föreningar som gör detta och man brukar kalla dessa fonder för ”Inre fond”. Inga nybildade föreningar har ”Inre Fond”. Det är ett system som fanns i föreningar som bildades under 50 och 60-talet framförallt. Det är nu så att de gamla föreningarna successivt avvecklar sina system med inre fond.
Brf Kvarnfallet har enbart en ”Yttre Fond” , det vill säga föreningen sätter av pengar till gemensamt underhåll av våra fastigheter. Det handlar om ytterväggar, tak, rörsystem och ellledningar tex.