Lägenhetsnummer

Lantmäteriets lägenhetsnummer
I enlighet med en ny bestämmelse samlar nu Lantmäteriet in uppgifter från alla ägare till flerbostadshus.
Uppgifterna skall innehålla bl a, lägenhetsstorlek, antal rum mm.
Lägenheterna får också ett fyrsiffrigt nummer enligt en faställd register-standard.
Du kan se ditt lägenhetsnummer i Lantmäteriets system högst upp till höger eller vänster på din ytterdörr.
Ägarna till flerbostadshuset, i detta fall Bostadsrättsföreningen Brf Kvarnfallet, är skyldig att informera dig om detta förfarande. Det är detta nummer du ska rapportera till skatteverket.
Lantmäteriets nummerskylt (som du ska rapportera till skatteverket) :

Kvarnfallets lägenhetsnummer
För oss som boende har Lantmäteriets numrering ingen större betydelse. Vi kommer även i fortsättningen att använda oss av det tresiffriga lägenhetsnummer som varje lägenhet haft sedan tidigare. Detta nummer står framför ditt namn på ytterdörrens namskylt.
Samma tresiffringa lägenhetsnummer finns med på HSB:s hyresavier. Där kan det stå: Lägenhet 22-3461-1-346-1
De tre siffrorna i fet stil är vårt eget tresiffriga lägenhetsnummer för just din lägenhet(mellan 309 och 410). Siffran 22 i början är HSB region. Siffran 3461 är vår förenings nummer hos HSB. Resten är kontrollsiffror.
Kvarnfallets nummerskylt:

Det är Nyckelansvarig som fixar nya namnskyltar för Brf Kvarnfallet. Se under ”Service”.