Ombyggnadsregler

Om det inte gäller vanlig målning, tapetsering, golvläggning etc, så vill styrelsen att ni ger oss en beskrivning av ombyggnation. Vi tar sedan, tillsammans med HSB:s tekniker, reda på de tekniska förutsättningarna för de enskilda projekten. Sedan får ni ett beslut på godkännande tillbaka. Vi måste göra så här just nu. Många har bråttom att göra omfattande renoveringar. Vi vill inte få en situation där gjorda ombyggnader måste rivas upp, tex. Du kan maila en beskrivning till oss. brfkvarnfallet68@gmail.com.

Köksfläkt
Ingen vanlig kökskåpa med inbyggd fläkt går att använda eftersom vi har ett gemensamt fläktsystem med fläktar på taket. Använder du en kåpa med egen fläkt och kopplar den till ventilen ut från din lägenhet, trycker du ner ditt matlagningsos i grannarnas lägenheter. Man får byta till fläkt med egen motor men då skall den vara utrustad med kolfilter och ej ansluten till det befintliga fläktsystemet. Det innebär alltså att en sådan kolfilterfläkt egentligen bara filtrerar matoset och skickar ut den filtrerade luften i köket igen (återcirkulerar luften). Detta ska fungera bra enligt uppgift.

Ytterdörr
Utsidan på dörren bestämmer styrelsen över(= färg, utseende). Enligt preliminära uppgifter från Juha på Partillebo, måste hela dörrpaketet med två dörrar och en ram som håller två lägenheters dörrar bytas samtidigt för att det överhuvud taget ska fungera. Partillebo håller på med utbyte och vi kan säkert få fram mer information samt offerter på detta via deras leverantörer.

Inglasad balkong
Till detta behövs bygglov från kommunen. Dessutom godkännande från brandmyndighet. Brandsäkerhetsfrågan handlar om både hur spridning av eld och tillgänglighet för räddning påverkas av ombyggnad. Vi ska utreda ytterligare hur bygglovs söks, om man kan söka för området kollektivt på något sätt. Vi får räkna med att vi tar fram en viss typ av kollektiv lösning på inglasningen. Fasaden kan inte ha olika utseende. Allt detta arbete är i sin begynnelse. Vad gäller bygglov mm för inglasning av balkong, se länk nedan på sidan. Jag har lagt ut ett svar vi har fått från Mikael Hultqvist på Bygg & Miljökontoret, Partille Kommun. Läs om bygglov för inglasad balkong

Vi kommer att komplettera dessa regler efterhand som vi får ordning på tekniken mm i lägenheterna. Vi lägger oss generellt inte i vilka renoverings eller ombyggnadsplaner du har. Begränsningarna på denna sida handlar om tekniska eller andra begränsningar. För mer komplett information om vad som är ditt ansvar i lägnheten, se punkten ”vad är mitt ansvar i lägenheten” nedan.

0 svar på ”Ombyggnadsregler”

  1. Hej !
    Har en undran angående bygge av altan på framsidan.
    Jag bor på 29:an och tänkte bygga altan på framsidan.
    Undrar om det går bra att bygga ett högre staket på båda sidor om häcken, svårt att beskriva i text. Kan ni kontakta mig så vi kan diskutera vad jag menar.
    Mvh Eva Stärnerz Tel 031- 26 73 23 el. 0704 953764.

Lämna ett svar