Parkering

Parkering i P-däcket
Från 1/1 2015  Har förening själva hand om p-platserna

Vg maila kontakt@brfkvarnfallet.se

Så kontaktar föreningen er

Parkering på gården
From 2019-04-01

Det har tecknats ett nyttjanderättsavtal med Securitas Sverige AB som ska utföra parkeringsservice på vårt bostadsområde.

Området är skyltat med ”P-förbud område”, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden utom när styrelsen beslutar och tillhandahåller tillstånd att parkera.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, av styrelsen fastställd tid som godkänns utan p-tillstånd förutsatt att lastning/lossning pågår är bestämd till 30 minuter.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra boende miljö. Tänk även på tomgångskörningen, slå av motorn.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift felaktigt ska ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Ansökan om parkeringstillstånd görs hos nedanstående.
kontakt@brfkvarnfallet.se

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Kvarnfallet

Ett svar på ”Parkering”

Lämna ett svar