Partillebos hyresgäster i Brf Kvarnfallet

Information till Partillebos hyresgäster 2010-01-01

Informationen gäller för er som bor i bostadsrättsföreningen, Brf. Kvarnfallet, men är hyresgäster till Partillebo.

Felanmälan ska ringas in till HSB på tel. 031-85 91 66 när det gäller fel på värme-, vatten- eller avloppssystemet.

Vanliga fel i lägenheten anmäls till Partillebo på tel.031-26 31 94.
Ex. droppande kran, fel på torkskåpet, trasigt gångjärn på kökslucka mm.
Partillebo har ingen Huvudnyckel för att komma in i lägenheten.

Jour telefon nr. till HSB är: 031-334 11 70.

Bomnycklar kan ni som är våra hyresgäster låna på Partillebos områdes exp. under våra öppettider. Kom ihåg depositionen på 500 kr.

Hushållssopor ska ni lägga i soprummet mellan Ljk. 7 och 15, alltså det sophuset som tillhör Brf. Kvarnfallet. Partillebo låser soprummen på Ljk. 2-72.

Underhåll av lägenheterna fungerar på samma sätt som tidigare dvs. att ni väljer HLU (Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll) en gång per år.

Med vänliga hälsningar

Partillebo AB

Juha Helminen