Skyffel, borste och sand

Vi har låtit placera ut en skyffel, en borste och en spann med sand vid varje trapphus. Det är INTE för att vi skall ta över jobbet från de som normalt skall hålla borta snön och isen från våra trapphus, utan det är för att de, som vill hjälpa till med att hålla rent utanför sin dörr, skall ha något att använda.