Staketen

Föreningen har hand om staketen

Vi har under hösten 2010 bytt ut så gott som alla staket.