Uteplatser

I samråd med HSB håller vi på att utarbeta regler för uteplatser. Det handlar bland annat om tillgänglighet för tex byggnadsställningar vid ombyggnation, tillgänglighet till dränering mm. Vi lägger ut information efter hand som den blir färdigformulerad. Vi jobbar intensivt på detta just nu.