Kompostrummet är nu driftsatt

 

Sophantering

Vi har idag höga kostnader för sophämtning, 2015 betalade vi 185 000:- för denna hantering. Dessa kostnader kan minskas på två sätt. Dels att vi boende skärper oss och sorterar våra sopor på rätt sätt samt att vi börjar kompostera. Med kompostering beräknas kostnaderna minska med ca 50 000:-/år. Vad vi kan spara om soporna sorteras rätt finns det inga siffror på, men säkert en hel del då vi idag betalar per kilo avfall och det idag slängs en hel del tidningar, konservburkar och annat i våra tunnor som inte skall slängas där.

Kompostering

Nu öppnar vi kompostrummet som är beläget på den nedre gaveln i soprummet. Påsar och hållare finns att hämta där och du öppnar rummet med din lägenhetsnyckel.

 

Sophus.png

Du kan kompostera följande:

 • Matrester
 • Kött och fiskben
 • Frukt och grönt, även skal
 • Bröd och kakor
 • Popcorn, godis och choklad
 • Kaffe- och tesump, samt filter
 • Hushållspapper och servetter
 • Vissna blommor

I slutet av detta brev följer information från kommunen om hur vårt matavfall sorteras och blir till biogas.

 

 Återvinningsstation

Denna är som du säkert vet belägen vid infarten till parkeringshuset. Här lämnar du följande avfall:

 • Tidningar
 • Papper
 • Färgat och ofärgat glas
 • Metall
 • Plast
 • Batterier

 

Återvinningscentral

Här lämnar du grovsopor t.ex. möbler, trasiga hushållsapparater och annat skrymmande som du vill bli av med. Dessa lämnas idag ofta i källargångar och medför också de extra kostnader för föreningen när de skall forslas bort.

Ett återvinningskort får du genom att ringa till kommunens kundcenter på Tel 031-792 10 00. Soporna slänger du sedan på centralen i Öjersjö eller på någon central i Göteborg förslagsvis Sävenäs eller Alelyckan.

Soprummet

I våra sopnedkast skall du enbart slänga de så kallade restsoporna, alltså det som du varken kan slänga i komposten eller återvinna på en återvinningsstation eller lämna på en återvinningscentral.

 

Med dessa tips, råd och förmaningar hoppas vi i styrelsen att våra kostnader minskar så att vi kan hålla nere avgiftshöjningarna i framtiden och att vi alla är med och bidrar till en minskad miljöförstöring,

God jul och gott nytt år önskar styrelsen!

 

 

01.png

02.png

03.png

04.png

05.png

06.png

07.png

08.png