Ang Parkering inne på gårdarna

Viktig information om biltrafiken i vårt område

På grund av många samtal till styrelsen om att bilar parkerar länge och även över natt inne i vårt bostadsområde så har nedanstående avtal med Securitas tecknats.

BRF Kvarnfallet och Securitas Sverige AB vill härmed informera om gällande regler för parkering av fordon, som träder i kraft 2019.04.01 på vårt bostadsområde.

Det har tecknats ett nyttjanderättsavtal med Securitas Sverige AB som ska utföra parkeringsservice på vårt bostadsområde.

Området är skyltat med ”P-förbud område”, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden utom när styrelsen beslutar och tillhandahåller tillstånd att parkera.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, av styrelsen fastställd tid som godkänns utan p-tillstånd förutsatt att lastning/lossning pågår är bestämd till 30 minuter.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra boende miljö. Tänk även på tomgångskörningen, slå av motorn.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift felaktigt ska ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Ansökan om parkeringstillstånd görs i god tid till  kontakt@brfkvarnfallet.se
Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kvarnfallet