Angående den ordinarie föreningsstämman den 23 mars 2020

Med anledning av Covid-19, det så kallade coronaviruset, och dess accelererande spridning i samhället har styrelsen beslutat att skjuta upp den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen kommer istället återkomma med en ny kallelse i föreskriven tid innan stämman bedöms kunna hållas.
Skälen till att styrelsen valt att skjuta på stämman beror på de problem som uppstått kring smittspridningen av coronaviruset.
Ett led i att minska risken för smittspridning är att undvika större folksamlingar.
Under stämman samlas många medlemmar och detta bedöms i dagsläget
vara förenat med en alltför stor risk och osäkerhet. Det har även kommit rekommendationer från HSB att skjuta på stämmor och andra möten.
HSB har själva för tillfället stängt ner flera av sina kontor och ombett sin personal att arbeta hemifrån.
Styrelsen vill därför med detta beslut värna om föreningens medlemmar, de som tillhör en riskgrupp och andra berörda genom att skjuta på stämman.
Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå i och med detta beslut.
Har ni några frågor eller funderingar med anledning av detta eller något annat är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Epost: kontakt@brfkvarnfallet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Information från Polisen Region Väst

Hej, på er

Här kommer lite information om de stölder som sker ur bilar, framförallt i Partille. Det händer även på andra platser runt om i Göteborg med omnejd.

Organiserade stölder med troligen störsändare som hjälpmedel, Partille

Under en period från den 1/2-2020 till den 8/3-2020 har det i de centrala delarna av Partille anmälts 54 bilinbrott. 40 av dessa kan misstänkas ha genomförts med någon form av teknisk manipulation, störsändare eller dylikt. Gemensamt vid fler av anmälningarna är att centrallås/fjärrlås slutat fungera. 

Främst har brotten skett på Allums, Julas och Rustas parkeringar i Partille. Tiden då de flesta brott ägt rum är mellan 16:00 och 19:00. Det går inte att utläsa om någon speciell dag som är mer frekvent.

ATT TÄNKA PÅ

Se till att bilen verkligen låser sig när ni använder ”fjärrkontroll”. Jag vet själv hur enkelt det är att man går iväg och trycker på låset på bilnyckeln utan att ens titta på bilen eftersom man tror att den låser sig. Känn efter så att bilen verkligen är låst.

Ha ingenting i bilen som kan locka tjuvarna – t.o.m. en platspåse innehållandes inget av värde kan locka tjuven eftersom de inte vet vad som finns i påsen.

Johan Anderland

Polis inspektör
Region Väst

Polisområde Storgöteborg

Lokalpolisområde Nordost

Telefon: 010-56 54 553
Mobil: 0702-410 731
johan.anderland@polisen.se

Polismyndigheten Sverige
401 26 Göteborg
Besök: Hjällbo Lillgata 1
Telefon till polisen: 114 14