Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andra hand
Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?
Javisst kan du göra det, men du måste ansöka om tillstånd från styrelsen i din förening. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten.

Detta är reglerat i bostadsrättslagen se 7 Kap 10§ och 7 Kap 18§.

Ur stadgarna:
———————————————————————————————————-
47 § Andrahandsuthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare skall skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan skall skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den skall pågå samt till vem lägenheten skall upplåtas. Tillstånd skall lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.
Partillebo AB har rätt att upplåta samtliga lägenheter som bolaget innehar med bostadsrätt i andra hand.
————————————————————————————————————-

Beaktansvärda skäl är till exempel: Studier eller tillfälligt arbete på annan ort.
Meningen är dock att bostadsrättshavaren skall återvända till lägenheten när uthyrningen är avslutad.

Använd denna blankett när du söker styrelsens tillstånd till andrahandsuthyrning:

Blankett ansökan andrahandsuthyrning

Du blir hyresvärd!
Du blir hyresvärd när du hyr ut din bostadsrättslägenhet och därför bör du skriva ett hyresavtal med din hyresgäst. Om du hyr ut mer än i två år så bör du även se till att avtala bort rätten om besittningsskydd.