Inglasning av balkong bygglov mm

Det är valfritt att söka bygglov för hela området på en gång, alternativt för varje lägenhet för sig. Brf Björndammsterrassen t.ex, där har man sökt för en i taget under årens lopp.

Ett bygglov ska vara påbörjat inom 2 år och avslutat inom 5 år.

Kostnaden beror på omständigheterna. Blir det ett enda bygglov för hela området så blir det en större engångsavgift.
Söks det bygglov från fall till fall så blir bygglovsavgiften så klart lägre i det enskilda fallet.
Jag skulle tro att det blir billigare för varje lägenhet att söka ett gemensamt bygglov. Men prisskillnaden är inte jättestor.
Cirka 1.500:-/ 2.000:- för ett enskilt bygglov. Vad ett enda stort bygglov kostar kan jag inte bedöma, men ett antal hundralappar, kanske ända upp till en tusenlapp, billigare blir det nog, utslaget per lägenhet.
Men som sagt, jag kan inte precisera exakt där, det beror helt på hur mycket arbete byggnadsnämnden får lägga ner på ärendet.

Jag tycker att ni ska ta kontakt med en brandingenjörskonsult för att få hjälp med hur balkongerna ska utformas vad gäller brandspridning(brandgaser, rök) och utrymning från balkongerna om/när Räddningstjänsten ska hjälpa ut folk vid brand. Brf Björndammsterrassen har en brandkonsult inblandad när de ska göra något. Det är ju en oerhört viktig fråga den dagen olyckan är framme.

med vänlig hälsning

Mikael Hultqvist
Bygg- och miljökontoret