Skadedjursbekämpning

Fr.o.m. 2023-04-01 görs skadeanmälan direkt till Länsförsäkringar på telefon 010-17 29 729 Medlemmarna ringer dit direkt. Ange föreningens organisationsnummer

769619-3197och  försäkringsnummer 2047395  vid kontakt.

Ohyra
Massor av faktablad om olika otäcka skadedjur:
Faktablad