Trivselregler

BRF KVARNFALLET
Senast reviderad juli 2023

Trivselregler i föreningen
• Vi hjälps alla åt att tänka på att ta hand om vår fina omgivning och miljö. Fimpar och
skräp hör hemma i soptunnor och återvinningskärl.

• Lägenheterna ska enbart användas för bostadsändamål och ska vårdas väl tillsammans
med tillhörande utrymmen samt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som
fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Vi ansvarar
även för dem som gästar oss.

• Ni som har undertecknat dispositionsavtal för uteplatserna i anslutning till era
lägenheter ansvarar för skötseln av dessa. Det innebär bland annat att klippa ned träd och häckar ordentligt så de inte skyler utsikten till grannar på våningarna över Er. Funderar ni på att bygga altan, sätta upp markis eller andra bestående förändringar på eller i anslutning till det yttre, kontakta styrelsen för godkännande först.


• Uthyrning av bostadsrätten i andra hand får inte ske utan styrelsens tillåtelse.

• Vid såväl grillning som rökning på uteplatser och balkonger vill vi påminna om att
grillning på balkong inte är tillåtet (elgrill är okej) och att både rökning och grillrök kan
störa andra boenden. Alla bör också tänka på vår ljudnivå när vi vistas på våra
uteplatser och balkonger så att vi inte stör våra grannar mer än nödvändigt.

• Ett lugnt och tryggt boende är väsentligt för alla boenden och deras trygghet och
trivsel i bostadsområdet. Trygghet och trivsel innebär för vissa att ha husdjur. För sina
husdjur har boenden strikt ansvar. Hundar får inte vara okopplade eller rastas på
tomten/innergårdarna, men om olyckan ändå är framme så plockar man såklart upp
efter sin hund.


• Ni som har utekatter som gör sina behov i barnens sandlådor ombeds med jämna
mellanrum gå ut och rensa bland sandlådorna. Det är väldigt otrevligt när barnen
plockar upp kattbajs med händerna.

• I toaletten spolar vi endast ner toalettpapper (utöver det som kommer av behoven).
Alltså inte tamponger, bindor, bomull, tidningspapper etc. Du kan bli ekonomiskt
ansvarig för de besvär det förorsakar i form av avloppsrensning.

• Innergårdarna är bilfria men ska du köra in, kör då FÖRSIKTIGT = extremt långsamt!
Det är många barn ute och leker och springer på vägarna. Du ansvarar även för de du
öppnar bommen till. Sköts inte detta kan bomnyckel komma att dras in.

• Parkering på innergårdarna är förbjuden. Det är okej att stanna till för att lasta i och ur
bil. Har ni behov av att stå längre ska parkeringstillstånd placeras synlig i fönstret.
Sådant tillstånd hämtas på efterfrågan hos styrelsen. Securitas patrullerar området och
delar ut eventuella parkeringsböter.

• I cykelställ ska endast cyklar som används frekvent stå. Mopeder och motorcyklar etc
hör inte hemma här. Cyklar som inte används ska placeras i cykelförråden på gården
eller i källaren. En rensning av cyklar görs med jämna mellanrum.


• Barnvagnar, cyklar och annat får inte blockera uppgångar i fall räddningspersonal
skulle behöva fram.

• Vi försöker att tänka på våra grannar och att inte störa mer än nödvändigt. Vi
kommunicerar med varandra och hjälps åt för att alla får en trivsam boendemiljö. Vi bor ju så att grannens tak kanske är ditt golv, man nattar barn osv. Sunt förnuft och hänsyn gäller i första hand. Undvik att borra, spika och annat störande renoveringsarbeten följande tider: Vardagar 19.30-07.00, helger och röda dagar 18.00-10.00 med undantag 24, 25 och 26 december.

Har du större renovering på gång så meddela styrelsen på kontakt@brfkvarnfallet.se samt sätt upp lappar i ditt trapphus för ökad förståelse. Om
du anser dig bli störd kan du läsa mer i vårt separata dokument om störningar för vad
som gäller och hur du kan gå till väga.

Särskilt angående miljö och sophantering
• För såväl miljöns skull som för föreningens kostnader ber vi att samtliga sorterar sina
sopor. Kärl finns för matavfall och hushållsavfall av olika slag. Det mesta
går att sortera och vi har förmånen att ha nära till en återvinningsstation.
• Om du känner dig osäker på vad som avses med förpackningar och vad som ska
sorteras var, gå in på https://www.sopor.nu/ och skaffa dig kunskap.
• Sådana sopor som inte är förpackningar eller sådant avfall som inte är lämpligt att
slänga i sopnedkast, soptunna eller soprum ska av bostadsrättsinnehavaren forslas
bort.