Byte av avloppsledning på Partillebosidan.

Med start i V-35 påbörjas byte av en avloppsledning på Partillebosidan.
Det gäller en ledning som ligger på sex meters djup i deras Brand/huvudgata, från Områdeskontoret och fram till entre’n till Vårdhemmet.

Detta innebär att under ca 4 veckor (v35-v39) så får vi en ökad trafik på vår sida av bl.a. Renova som behöver åka både in och ut på vår sida, Troligen blir även gångvägen mellan garagen avstängd.

Vi ber er även att hålla era barn borta från området då det blir mycket tung trafik och maskiner på platsen.

Trevlig Midsommar

Hoppas ni alla njuter av den härliga starten på sommaren Inför midsommar är vi säkert många som vill umgås och därmed även handla.
Även om vissa restriktioner med anledning av covid-19 har släppts efter så bör vi alla, med respekt för varandra, ändå fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga.  Vi vill därmed passa på att informera er om att vår lokala ICA-butik ”ICA Vallhamra Supermarket” nu har börjat med e-handel och hemkörning, ända fram till er dörr.
Man kan även via dem beställa färdiga matkassar med olika recept och antal måltider som hämtas upp utanför butiken.  För att komma till sidan där ni webbhandlar hos ICA Vallhamra, https://www.ica.se/handla/ica-supermarket-vallhamra-id_14828/ 
Vi uppmuntrar såklart även till att nyttja övriga tjänster och butiker som finns på torget och i vår omnejd.
Detta för att stötta näringslivet i vår omgivning, särskilt i dessa svåra tider. 

Sommar hälsningar från Styrelsen i BRF Kvarnfallet

Angående den ordinarie föreningsstämman den 23 mars 2020

Med anledning av Covid-19, det så kallade coronaviruset, och dess accelererande spridning i samhället har styrelsen beslutat att skjuta upp den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen kommer istället återkomma med en ny kallelse i föreskriven tid innan stämman bedöms kunna hållas.
Skälen till att styrelsen valt att skjuta på stämman beror på de problem som uppstått kring smittspridningen av coronaviruset.
Ett led i att minska risken för smittspridning är att undvika större folksamlingar.
Under stämman samlas många medlemmar och detta bedöms i dagsläget
vara förenat med en alltför stor risk och osäkerhet. Det har även kommit rekommendationer från HSB att skjuta på stämmor och andra möten.
HSB har själva för tillfället stängt ner flera av sina kontor och ombett sin personal att arbeta hemifrån.
Styrelsen vill därför med detta beslut värna om föreningens medlemmar, de som tillhör en riskgrupp och andra berörda genom att skjuta på stämman.
Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå i och med detta beslut.
Har ni några frågor eller funderingar med anledning av detta eller något annat är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Epost: kontakt@brfkvarnfallet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Angående Covid 19

Hej kära föreningsmedlemmar.
Just nu är det många som känner oro för smittspridningen av Covid-19 det så kallade coronaviruset.
Särskild oro känner nog många av er som är något äldre, sjuk eller på annat sätt tillhör en riskgrupp.
Därför erbjuder vi er nu hjälp att gå och handla mat etc i det fall ni behöver.
Detta så att ni ska slippa exponera er i onödan.
Är det så att ni vill ha hjälp med detta kontaktar ni Emelie Thyrfalk
Tel: 070-5881482
E-post: emelie@brfkvarnfallet.se

Tips för hemkörning av mat:
Ica Munkebäck
Mat.se
Mathem.se

Varma hälsningar
Styrelsen

Information från Polisen Region Väst

Hej, på er

Här kommer lite information om de stölder som sker ur bilar, framförallt i Partille. Det händer även på andra platser runt om i Göteborg med omnejd.

Organiserade stölder med troligen störsändare som hjälpmedel, Partille

Under en period från den 1/2-2020 till den 8/3-2020 har det i de centrala delarna av Partille anmälts 54 bilinbrott. 40 av dessa kan misstänkas ha genomförts med någon form av teknisk manipulation, störsändare eller dylikt. Gemensamt vid fler av anmälningarna är att centrallås/fjärrlås slutat fungera. 

Främst har brotten skett på Allums, Julas och Rustas parkeringar i Partille. Tiden då de flesta brott ägt rum är mellan 16:00 och 19:00. Det går inte att utläsa om någon speciell dag som är mer frekvent.

ATT TÄNKA PÅ

Se till att bilen verkligen låser sig när ni använder ”fjärrkontroll”. Jag vet själv hur enkelt det är att man går iväg och trycker på låset på bilnyckeln utan att ens titta på bilen eftersom man tror att den låser sig. Känn efter så att bilen verkligen är låst.

Ha ingenting i bilen som kan locka tjuvarna – t.o.m. en platspåse innehållandes inget av värde kan locka tjuven eftersom de inte vet vad som finns i påsen.

Johan Anderland

Polis inspektör
Region Väst

Polisområde Storgöteborg

Lokalpolisområde Nordost

Telefon: 010-56 54 553
Mobil: 0702-410 731
johan.anderland@polisen.se

Polismyndigheten Sverige
401 26 Göteborg
Besök: Hjällbo Lillgata 1
Telefon till polisen: 114 14

Rensning trapphus v.7

HSB kommer under slutet i V-7 att städa och rensa utrymmet bakom gallergrinden i trapphuset.
Det som ni ej har tagit vara på kommer att köras till tippen.

Återvinn din julgran efter helgerna

Både riktiga granar och uttjänta plastgranar räknas som grovavfall och ska lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö (ÅVC).

  • Riktiga julgranar sorteras som trädgårdsavfall. Insamlade granar skickas vidare för flisning och återanvänds för att framställa el och fjärrvärme.
  • Plastgranar sorteras som metallskrot – eller som elskrot – om den har inbyggd ledbelysning och tas om hand för materialåterbruk.

Som elskrot räknas även trasig julgransbelysning, elljusstakar och andra uttjänta el- och batteridrivna produkter.

Olagligt att dumpa gran på gatan

Det är däremot inte tillåtet att slänga granen varken i naturen eller att hiva ut den på gatan. Granen räknas som sagt som grovavfall och den som kastar ut granen i naturen eller på gatan gör sig skyldig till miljöbrott och kan åtalas för nedskräpning.

Dumpade granar innebär dessutom att kommunen måste genomföra extra städningar och hämtningar av grovsopor. Kostnaderna för dessa betalas med budgeterade medel och är pengar som vi kan använda till bättre ändamål för våra invånare.

Extra hämtning av grovavfall

Har du ingen möjlighet att åka till ÅVC går det att beställa hämtning av grovavfall av kommunens entreprenör Renova mot en volymbaserad avgift. Läs mer i Partille kommuns avfallstaxa. Sortera, packa och märk ditt avfall så det tydligt framgår vad det innehåller. Till exempel metall, elskrot eller obrännbart. Hämtningen sker på överenskommen plats där transportbilen kan stanna.