Parkering på området är ej tillåten

På grund av många samtal till styrelsen om att bilar parkerar länge och även över natt inne i vårt bostadsområde så vill vi härmed påminna om att parkeringsförbud gäller i området.

Det finns ett nyttjanderättsavtal med Securitas Sverige AB som  utför parkeringsservice på vårt bostadsområde.

Området är skyltat med ”P-förbud område”, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden utom när styrelsen beslutar och tillhandahåller tillstånd att parkera.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, av styrelsen fastställd tid som godkänns utan p-tillstånd förutsatt att lastning/lossning pågår är bestämd till 30 minuter.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra boende miljö. Tänk även på tomgångskörningen, slå av motorn.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift felaktigt ska ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Ansökan om parkeringstillstånd görs i god tid till  kontakt@brfkvarnfallet.se

Securitas kommer att kontaktas om felparkering utan tillstånd sker i framtiden.

Vi har för tillfället ett fåtal Parkeringsplatser lediga för Er som är intresserade. Maila kontakt@brfkvarnfallet för att ställa Er i kö.


Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kvarnfallet