Parkering på området är ej tillåten

På grund av många samtal till styrelsen om att bilar parkerar länge och även över natt inne i vårt bostadsområde så vill vi härmed påminna om att parkeringsförbud gäller i området.

Det finns ett nyttjanderättsavtal med Securitas Sverige AB som  utför parkeringsservice på vårt bostadsområde.

Området är skyltat med ”P-förbud område”, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden utom när styrelsen beslutar och tillhandahåller tillstånd att parkera.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, av styrelsen fastställd tid som godkänns utan p-tillstånd förutsatt att lastning/lossning pågår är bestämd till 30 minuter.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra boende miljö. Tänk även på tomgångskörningen, slå av motorn.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift felaktigt ska ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Ansökan om parkeringstillstånd görs i god tid till  kontakt@brfkvarnfallet.se

Securitas kommer att kontaktas om felparkering utan tillstånd sker i framtiden.

Vi har för tillfället ett fåtal Parkeringsplatser lediga för Er som är intresserade. Maila kontakt@brfkvarnfallet för att ställa Er i kö.


Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kvarnfallet

Sommar 2022

Sommaren är här och vi är många som vistas ute och vi behöver alla hjälpas åt att ta hand om vårt fina område.

Nedan kommer några punkter att ha i åtanke på alla årets årstiderJ

  • Ni som har uteplats i anslutning till era lägenheter ansvarar för skötseln av denna. Klipp ned höga träd och buskar om de stör och skymmer utsikten för grannarna på våningen ovanför.
  • Paviljonger och partytält får inte sättas upp på uteplatserna permanent
  • Passa på att använd våra gemensamma grillplatser! Grillning på balkongerna är inte tillåtet om ni inte använder elgrill. Tänk på att både rökning och grillrök kan störa andra boenden.
  • Undvik att spika eller borra efter klockan 19:00 på kvällarna. Många nattar barn, äter middag mm vid den tiden eller senare. Häng även upp en lapp i trappuppgången om större renoveringar med ljud och spring ska genomföras. Detta för god grannsämja och ökad förståelse.
  • Vill ni odla i pallkrage? Kontakta oss i styrelsen. Ni som redan odlar ombeds att märka upp sin pallkrage tydligt.
  • Vattna gärna blommorna vi planterat i området om de ser ledsna ut J OBS VIKTIGT tänk samtidigt på att inte slösa vatten om torkan fortsätter. Vattna med förstånd. Inget vattnande av gräsmattor och liknande.
  • Vi uppmanar till fler förslag och idéer! På önskelistan står allt från städdagar, ängsmark, fruktträd och fler bärbuskar för att locka hit bin och fjärilar samt upprustning lekplatser mm.

Snart börjar semestertiderna och det gäller även oss i Styrelsen. Vi kommer hjälpas åt att läsa av mailen minst en gång i veckan.

Brf Kvarnfallets Styrelse fr.o.m 22-06-14

Efter årsstämman ser styrelsen ut enligt följande:

Ordförande:                       Pontus Albertsson        Ljungkullen 29

Kassör/Vice ordförande:        Jennie Clasborg           Ljungkullen 9

Sekreterare:                       Carina Egbo                Ljungkullen 33

Ledamot:                           Ulrika Beckman           Ljungkullen 19

Suppleant, Vice kassör:        Marie Svensson           Ljungkullen 25

Suppleant:                         Peter Velin                  Ljungkullen 7

Föreningens mailadress som ni kan använda er av för att ställa frågor eller komma med förslag till oss är: kontakt@kvarnfallet.se.

Felanmälan görs antingen via HSB-portalen, www.hsb.se/goteborg eller via telefon till HSB boendeservice: 010 442 20 20. Detta nummer används även vid ”akut felanmälan” under kontorstid.

Akut felanmälan icke kontorstid ring Securitas.
Telefon: 010-470 55 98

Vi har även en hemsida, Här hittar du bland annat våra stadgar:och annan information. Målet är att uppdatera sidan mer frekvent i framtiden. www.brfkvarnfallet.se.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar

Styrelsen

Brf Kvarnfallet

INFORMATION

På förmiddagen onsdag den 6/7 kommer man förutom att syna av de senast färdigställda lägenheterna även göra stickprov på att tidigare besiktningsanmärkningar är åtgärdade. HSB:s projektledare kommer tillsammans med entreprenören gå runt och ringa på hos ett antal lägenheter för att titta på de åtgärdade anmärkningarna. 

Soprummet!

Nu är dörrarna uppe och luckorna stängda.

Lappar på dörrarna är på gång.

Hushållssoporna slängs i rummet närmast Ljungkullen 15. Där är kärl med lock som ni använder. Stänglocken efter Er och absolut inga sopor på golvet.

Dörren närmast nr 7, där fortsätter vi slänga kompost i kompostpåsar ( matsavfall, bananskal mm).

Styrelsen

Klippning av häckar

Vi har delat ut lapp angående våra häckar och buskar. HSB kommer att hjälpa till att klippa ned de häckar som är klena och fula. Vill ni INTE ha häcken på framsidan av lägenheten klippt så kontakta snarast Jennie på Jennie@brfkvarnfallet.se.

Mvh
Styrelsen

Varmvattnet

Ni är många som märkt och hört av Er angående varmvattnet som tar tid att bli just varmt. Rörarbetet som pågått sen februari och som vi nu närmar oss slutet på är ett ”ekorrbo” som en av killarna sa och allt måste bli klart i samtliga hus innan det nya vattnet kopplas på.

Det kan tyckas vara slöseri på vatten men det finns inget alternativ. Man håller tidsplanen och ska vara klara om 3 vecko.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Råttsanering pågår

I pågående arbete med säkert vatten har rörmokarna stött på patrull och råttsanering av våra krypgrunder har påbörjats.

I och med detta kommer det dröja någon dag tills omkopplingen till nya vattenledningar kan göras vilket innebär att vattnet behövs spolas längre för att bli varmt.

Styrelsen

Förenigsstämma brf Kvarnfallet

Kallelse har delats ut till samtliga medlemmar.

Stämman hålls Onsdagen den 15 juni klockan 18:00 i Vallhamra fritidsgård. Lokal Gropen. Anmälan om deltagande skall lämnas in senast 2022-06-08 till BRF Kvarnfallets brevlåda på Ljungkullen 9.

Välkomna

Styrelsen

Råttor i sophuset

Som många har märkt har vi fått oinbjudna gäster i vårat sophus.

HSB och Anticimex har jobbat med problemet sen dag 1.

Anticimex återkommer denna veckan samt att nya dörrar kommer installeras v.21.

Det är viktigt att vi sorterar våra sopor väl och använder komposten till alla matrester. Påsar finns i kompostrummet. Knyt även påsen till övriga hushållsavfall riktigt ordentligt. Papper, glas, tidningar och metall slänges vi återvinnings stationerna.

med vänlig hälsning/Styrelsen