Byte av avloppsledning på Partillebosidan.

Med start i V-35 påbörjas byte av en avloppsledning på Partillebosidan.
Det gäller en ledning som ligger på sex meters djup i deras Brand/huvudgata, från Områdeskontoret och fram till entre’n till Vårdhemmet.

Detta innebär att under ca 4 veckor (v35-v39) så får vi en ökad trafik på vår sida av bl.a. Renova som behöver åka både in och ut på vår sida, Troligen blir även gångvägen mellan garagen avstängd.

Vi ber er även att hålla era barn borta från området då det blir mycket tung trafik och maskiner på platsen.

Trevlig Midsommar

Hoppas ni alla njuter av den härliga starten på sommaren Inför midsommar är vi säkert många som vill umgås och därmed även handla.
Även om vissa restriktioner med anledning av covid-19 har släppts efter så bör vi alla, med respekt för varandra, ändå fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga.  Vi vill därmed passa på att informera er om att vår lokala ICA-butik ”ICA Vallhamra Supermarket” nu har börjat med e-handel och hemkörning, ända fram till er dörr.
Man kan även via dem beställa färdiga matkassar med olika recept och antal måltider som hämtas upp utanför butiken.  För att komma till sidan där ni webbhandlar hos ICA Vallhamra, https://www.ica.se/handla/ica-supermarket-vallhamra-id_14828/ 
Vi uppmuntrar såklart även till att nyttja övriga tjänster och butiker som finns på torget och i vår omnejd.
Detta för att stötta näringslivet i vår omgivning, särskilt i dessa svåra tider. 

Sommar hälsningar från Styrelsen i BRF Kvarnfallet

Angående den ordinarie föreningsstämman den 23 mars 2020

Med anledning av Covid-19, det så kallade coronaviruset, och dess accelererande spridning i samhället har styrelsen beslutat att skjuta upp den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen kommer istället återkomma med en ny kallelse i föreskriven tid innan stämman bedöms kunna hållas.
Skälen till att styrelsen valt att skjuta på stämman beror på de problem som uppstått kring smittspridningen av coronaviruset.
Ett led i att minska risken för smittspridning är att undvika större folksamlingar.
Under stämman samlas många medlemmar och detta bedöms i dagsläget
vara förenat med en alltför stor risk och osäkerhet. Det har även kommit rekommendationer från HSB att skjuta på stämmor och andra möten.
HSB har själva för tillfället stängt ner flera av sina kontor och ombett sin personal att arbeta hemifrån.
Styrelsen vill därför med detta beslut värna om föreningens medlemmar, de som tillhör en riskgrupp och andra berörda genom att skjuta på stämman.
Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå i och med detta beslut.
Har ni några frågor eller funderingar med anledning av detta eller något annat är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Epost: kontakt@brfkvarnfallet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Rättelse till Föreningsstämman

Rättelse av utdelad kallelse till ordinarie föreningsstämma.
Det är angivet onsdagen den 23 mars
Rätt dag är måndagen den 23 mars.
Vi ber om ursäkt för detta och ber att ni noterar enligt ovan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Rensning trapphus v.7

HSB kommer under slutet i V-7 att städa och rensa utrymmet bakom gallergrinden i trapphuset.
Det som ni ej har tagit vara på kommer att köras till tippen.

Återvinn din julgran efter helgerna

Både riktiga granar och uttjänta plastgranar räknas som grovavfall och ska lämnas på återvinningscentralen i Öjersjö (ÅVC).

  • Riktiga julgranar sorteras som trädgårdsavfall. Insamlade granar skickas vidare för flisning och återanvänds för att framställa el och fjärrvärme.
  • Plastgranar sorteras som metallskrot – eller som elskrot – om den har inbyggd ledbelysning och tas om hand för materialåterbruk.

Som elskrot räknas även trasig julgransbelysning, elljusstakar och andra uttjänta el- och batteridrivna produkter.

Olagligt att dumpa gran på gatan

Det är däremot inte tillåtet att slänga granen varken i naturen eller att hiva ut den på gatan. Granen räknas som sagt som grovavfall och den som kastar ut granen i naturen eller på gatan gör sig skyldig till miljöbrott och kan åtalas för nedskräpning.

Dumpade granar innebär dessutom att kommunen måste genomföra extra städningar och hämtningar av grovsopor. Kostnaderna för dessa betalas med budgeterade medel och är pengar som vi kan använda till bättre ändamål för våra invånare.

Extra hämtning av grovavfall

Har du ingen möjlighet att åka till ÅVC går det att beställa hämtning av grovavfall av kommunens entreprenör Renova mot en volymbaserad avgift. Läs mer i Partille kommuns avfallstaxa. Sortera, packa och märk ditt avfall så det tydligt framgår vad det innehåller. Till exempel metall, elskrot eller obrännbart. Hämtningen sker på överenskommen plats där transportbilen kan stanna.

Ang Parkering inne på gårdarna

Viktig information om biltrafiken i vårt område

På grund av många samtal till styrelsen om att bilar parkerar länge och även över natt inne i vårt bostadsområde så har nedanstående avtal med Securitas tecknats.

BRF Kvarnfallet och Securitas Sverige AB vill härmed informera om gällande regler för parkering av fordon, som träder i kraft 2019.04.01 på vårt bostadsområde.

Det har tecknats ett nyttjanderättsavtal med Securitas Sverige AB som ska utföra parkeringsservice på vårt bostadsområde.

Området är skyltat med ”P-förbud område”, vilket innebär att all parkering inom området är förbjuden utom när styrelsen beslutar och tillhandahåller tillstånd att parkera.

Lastning och lossning inne på området får ske så länge det pågår aktivitet vid fordonet, av styrelsen fastställd tid som godkänns utan p-tillstånd förutsatt att lastning/lossning pågår är bestämd till 30 minuter.

Vårt bostadsområde är planerat som ett bilfritt område för att vi ska få en bra boende miljö. Tänk även på tomgångskörningen, slå av motorn.

Om någon mot förmodan erhåller en kontrollavgift felaktigt ska ni vända er till adressen som står på baksidan av kontrollavgiften.

Ansökan om parkeringstillstånd görs i god tid till  kontakt@brfkvarnfallet.se
Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kvarnfallet

Information gällande GDPR

Med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft i Sverige 180525 vill styrelsen ge följande information.

Föreningen har två register, ett lägenhetsregister med namn på bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Här noteras namn på den eller de som har kontrakt på lägenheten, telefon, mailadress, nyckelnummer samt om lägenheten är en bostadsrätt, bostadsrätt som ägs av PartilleBo eller en av föreningens hyreslägenheter.

Det andra registret är ett register över våra parkeringsplatser. Här noterar vi namn på den som hyr respektive parkeringsplats samt i vilken lägenhet denna person bor.

Inget av våra register innehåller personnummer.

Har du frågor kontakta oss på kontakt@brfkvarnfallet.se