Byggnationer på uteplatserna

Hör av er till styrelsen, om ni ska göra byggnationer på uteplatserna. Det finns en mängd olika frågor kring var gränserna går för byggnationerna mm. Vi ska under nästa vecka tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta lite regler och svar här. Det handlar bland annat om gränsdragningar mellan föreningen och den enskilde medlemmens ansvar, möjlighet att borra i balkong. Medlemmens ansvar för tillträde till uteplatser vid tex renovering av fasad (byggnadsställning) och arbete på dränering.