Sommar 2022

Sommaren är här och vi är många som vistas ute och vi behöver alla hjälpas åt att ta hand om vårt fina område.

Nedan kommer några punkter att ha i åtanke på alla årets årstiderJ

  • Ni som har uteplats i anslutning till era lägenheter ansvarar för skötseln av denna. Klipp ned höga träd och buskar om de stör och skymmer utsikten för grannarna på våningen ovanför.
  • Paviljonger och partytält får inte sättas upp på uteplatserna permanent
  • Passa på att använd våra gemensamma grillplatser! Grillning på balkongerna är inte tillåtet om ni inte använder elgrill. Tänk på att både rökning och grillrök kan störa andra boenden.
  • Undvik att spika eller borra efter klockan 19:00 på kvällarna. Många nattar barn, äter middag mm vid den tiden eller senare. Häng även upp en lapp i trappuppgången om större renoveringar med ljud och spring ska genomföras. Detta för god grannsämja och ökad förståelse.
  • Vill ni odla i pallkrage? Kontakta oss i styrelsen. Ni som redan odlar ombeds att märka upp sin pallkrage tydligt.
  • Vattna gärna blommorna vi planterat i området om de ser ledsna ut J OBS VIKTIGT tänk samtidigt på att inte slösa vatten om torkan fortsätter. Vattna med förstånd. Inget vattnande av gräsmattor och liknande.
  • Vi uppmanar till fler förslag och idéer! På önskelistan står allt från städdagar, ängsmark, fruktträd och fler bärbuskar för att locka hit bin och fjärilar samt upprustning lekplatser mm.

Snart börjar semestertiderna och det gäller även oss i Styrelsen. Vi kommer hjälpas åt att läsa av mailen minst en gång i veckan.

Brf Kvarnfallets Styrelse fr.o.m 22-06-14

Efter årsstämman ser styrelsen ut enligt följande:

Ordförande:                       Pontus Albertsson        Ljungkullen 29

Kassör/Vice ordförande:        Jennie Clasborg           Ljungkullen 9

Sekreterare:                       Carina Egbo                Ljungkullen 33

Ledamot:                           Ulrika Beckman           Ljungkullen 19

Suppleant, Vice kassör:        Marie Svensson           Ljungkullen 25

Suppleant:                         Peter Velin                  Ljungkullen 7

Föreningens mailadress som ni kan använda er av för att ställa frågor eller komma med förslag till oss är: kontakt@kvarnfallet.se.

Felanmälan görs antingen via HSB-portalen, www.hsb.se/goteborg eller via telefon till HSB boendeservice: 010 442 20 20. Detta nummer används även vid ”akut felanmälan” under kontorstid.

Akut felanmälan icke kontorstid ring Securitas.
Telefon: 010-470 55 98

Vi har även en hemsida, Här hittar du bland annat våra stadgar:och annan information. Målet är att uppdatera sidan mer frekvent i framtiden. www.brfkvarnfallet.se.

Vi önskar alla medlemmar en riktigt härlig sommar

Styrelsen

Brf Kvarnfallet

INFORMATION

På förmiddagen onsdag den 6/7 kommer man förutom att syna av de senast färdigställda lägenheterna även göra stickprov på att tidigare besiktningsanmärkningar är åtgärdade. HSB:s projektledare kommer tillsammans med entreprenören gå runt och ringa på hos ett antal lägenheter för att titta på de åtgärdade anmärkningarna.