Information gällande GDPR

Med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft i Sverige 180525 vill styrelsen ge följande information.

Föreningen har två register, ett lägenhetsregister med namn på bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Här noteras namn på den eller de som har kontrakt på lägenheten, telefon, mailadress, nyckelnummer samt om lägenheten är en bostadsrätt, bostadsrätt som ägs av PartilleBo eller en av föreningens hyreslägenheter.

Det andra registret är ett register över våra parkeringsplatser. Här noterar vi namn på den som hyr respektive parkeringsplats samt i vilken lägenhet denna person bor.

Inget av våra register innehåller personnummer.

Har du frågor kontakta oss på kontakt@brfkvarnfallet.se