Information om kommande radonmätningar

Bostadsrättsföreningen Kvarnfallet

Vi i styrelsen vill informera om att vi snart kommer att påbörja radonmätningar i cirka hälften av föreningens lägenheter. Syftet är att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för alla boende. Två detektorer kommer att placeras ut i varje utvald lägenhet och mätningarna pågår sedan i minst 60 dagar. Vänligen notera att detektorerna är helt ofarliga och enbart används för att mäta radonhalten.

Eurofins, specialister inom området, ansvarar för analysen av detektorerna och sammanställer en ackrediterad rapport som skickas till kommunen. Mätresultaten kommer såklart också att delas med er som boende. 

Genom att vi i styrelsen organiserar med radonmätningarna och själva ser till att detektorerna placeras ut på ett korrekt sätt sparar vi ett betydande belopp för föreningen. 
För frågor eller ytterligare information, tveka inte att kontakta oss på: kontakt@brfkvarnfallet.se

Borttagning av Sly

HSB kommer hjälpa oss med att ta bort en heldel sly samt ta ned den gren som nästan blåst av trädet nere vid 5an.

Vi har även Parkslide bakom nr 11, dessa får absolut inte skäras ned som det nu är gjort. De sprider sig och måste tas ned och fraktas bort på speciellt sätt. Bild kommer.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Kvarnfallet