Skärpt eldningsförbud i Partille från 14 juni

INFORMATION FRÅN PARTILLE KOMMUNS HEMSIDA

Kommunerna inom ansvarsområdet för Räddningstjänsten Storgöteborg, däribland Partille, har beslutat om skärpt eldningsförbud från den 14 juni klockan 15. Det innebär bland annat att eldning och grillning är förbjudet i skogar och markområden som ligger nära skog och där elden lätt kan spridas. Det inkluderar även badplatser nära skog. Det är också förbjudet att grilla vid fasta grillplatser i skog och mark.

Vad innebär eldningsförbudet?

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det förbjudet att elda och grilla med fast bränsle, som ved, kol, gräs, ris, grenar, i skog och markområden som ligger nära skog och där elden lätt kan spridas. Det inkluderar även badplatser nära skog.

Det är också förbjudet att grilla vid fasta grillplatser i skog och mark.

Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska på dessa platser, exempelvis ett stormkök. Men bara om utrustningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

På tomter, innergårdar och gårdar till flerbostadshus, kolonilotter och parker är det tillåtet att grilla, förutsatt att markägaren tillåter det och att grillanordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Eldning med fast bränsle är dock förbjudet på dessa platser.

Förbud mot ogräsbränning och användning av pyroteknik

Det skärpta eldningsförbudet innebär dessutom att användning av pyroteknik och aktiviteter som involverar förbränning av gas- eller vätskebränslen, som ogräsbränning, är förbjudet.

Överträdelse av förbud kan ge böter

Den som bryter mot det skärpta eldningsförbudet kan dömas till böter.

Omfattar hela Storgöteborg

Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lilla Edet, Härryda, Partille, Stenungsund, Tjörn och Lerum omfattas av eldningsförbudet.

Eldningsförbudet gäller tills vidare

Rensning av cyklar och barnvagnar

Vi har nu märkt upp cyklar och barnvagnar med vitt eller svart buntband.

De objekt som har kvar sin märkning i slutet av augusti kommer att avlägsnas.

Ni som har en cykel eller barnvagn, och vill ha den kvar, ska alltså klippa bort bandet som satts dit.

Med vänliga sommarhälsningar

Styrelsen