KALLELSE

Kallelse till ordinarie Föreningsstämma HSB bostadsrättsförening
Kvarnfallet
i Sävedalen

Dag: Tisdag 7 maj, Klockan 18,00

Plats: Vallhamra fritidsgård, Lokal Gropen

DAGORDNING

1 Föreningsstämmans öppnande

2 Val av stämmoordförande 

3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4 Godkännande av röstlängd

5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6 Godkännande av dagordning

7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

8 Val av minst två rösträknare

9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

11 Genomgång av revisorernas berättelse

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den  fastställda balansräkningen

14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens       ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

18 Beslut om antal revisorer och suppleant

19 Val av revisor/er och suppleant

20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

22 Anmälda ärenden och inkomna motioner

23 Föreningsstämmans avslutande

Information mars 🐣

Upprustning av trapphus, cykelförråd och barnvagnsförråd

Som ni säkert märkt så har upprustningen av våra trappor/trapphus satt igång. Målericentrum som utför jobben kommer att lägga ut information när det är dags för era trappor. Se till att ha tömt utanför er dörr när det är dags hos er och att inte förvara något i trappförrådet.  

Snickare och murare börjar först med betonglagningar och av skadat virke. Minst en vecka senare börjar målarna att tvätta fasader. Boende kan gå fritt och målarna ska skylta tydligt överallt. Det kommer bli helt, säkert och fint och vi hoppas på överseende. Även cykelförråd och barnvagnsförråd kommer att målas. Se baksidan av denna information för preliminär tidsplan.

Partillebo renoverar parkeringshuset

Partillebo kommer att renovera parkeringshuset med början nu till våren. De kommer lägga nya ytskikt på delar av körytan. Om du hyr parkeringsplats i parkeringshuset kommer du tillfälligt få använda annan parkeringsplats. Du får information från Partillebo om provisorisk plats och när, längre fram. 

Nya parkeringskostnader

Partillebo höjer hyrorna för parkeringsplatser fr.o.m den 1 april 2024 med 5%. I tabellen nedan kan ni se den nya summan för varje typ av parkeringsplats. Det finns lediga parkeringar att hyra, kontakta kontakt@brfkvarnfallet.se vid intresse.

Typ av platsNy hyra (kr/mån)
Nätgarage719
Garageplats514
P-plats bred514
P-plats463

Städdag

Förutom att göra fint på våra gårdar och gemensamma utrymmen bjuds det på grillad korv, saft, kaffe och kaka. Datum för städdagen är lördagen den fjärde maj. Även i år kommer vi ha en container vi kan slänga skräp i under dagen. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra på städdagen till kontakt@brfkvarnfallet.se

Preliminär tidsplan för trapphusrenovering.

Etapp Startdatum Hus Klart

1. 18 Mars 1-5 5 Apri

2. 25 Mars 7-13 10 April

3. 8 April 16-21 7 Maj

4. 23 April 23-27 17 Maj

5. 6 Maj 29-33 3 Juni

Tidsplanen är preliminär och kan ändras vid dåligt väder.

Vi vill samtidigt passa på att önska alla en riktigt glad påsk! 🐣

Styrelsen Brf Kvarnfallet

Information februari 2024

Vi vill börja med att önska alla en god fortsättning på det nya året!

Inför årsstämman vill vi påminna och uppmuntra er att inkomma med motioner senast 24-03-31. Mallen för motion hittar ni på HSB portalen under fliken dokument. Inbjudan till stämman kommer senast fyra veckor före mötet. Ni kan preliminärboka 24-05-07

Är du intresserad av att vara med i styrelsen?  Mejla i så fall din ansökan i form av en kortare beskrivning av dig till valberedningen på matz.dovstrand@outlook.com.

STÄDDAG! Vi kommer följa upp fjolårets succé med en ny städdag. Förutom att göra fint på våra gårdar och gemensamma utrymmen bjuds det på grillad korv, saft, kaffe och kaka. På detta vis sparar vi en slant åt föreningen och lär känna varandra. Preliminärt datum för städdagen är 24-05-04. Kom gärna med förslag på vad vi kan göra till kontakt@befkvarnfallet.se

Renovering och målning av trapphus samt övriga hus på gårdarna kommer att påbörjas i april och beräknas vara klart senast i september.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen