Renovering av lägenhet

En liten påminnelse

Vid byte av eluttag måste detta ske till ett godkänt sådant. Om inte så kan det påverka grannarnas el och bredband, vilket har hänt mer än en gång.

Styrelsen

Information december 2023

Bostadsrättsföreningen Kvarnfallet

Hej medlemmar! Här kommer information från styrelsen.

  • Avgiftshöjning: Från och med januari 2024 höjs avgifterna med 7%. Beslut om höjning tas tillsammans med HSB ekonom och baseras huvudsakligen på underhållsplan och övriga ökade kostnader. Eventuella frågor besvaras av vår kassör Jennie Clasborg på: jennie@brfkvarnfallet.se. Vi beklagar att denna information inte kommit ut tidigare.
  • Värmetips: Vi är medvetna om att många lägenheter haft det kallt de senaste veckorna. Vi har vidtagit åtgärder för att förbättra luftcirkulationen och vi kommer snart behöva byta termostater. Se till att täta fönster med tätningslister och att inte täcka för ventiler i lägenheten. Det påverkar ventilationen i alla lägenheter vilket i sin tur försämrar uppvärmningen. Felanmäl till HSB om ni har under 20 °C i lägenheten (inte intill fönster utan mitt i rummet).
  • Halkbekämpning: Vi har ett gemensamt ansvar för att trapporna och vägen till dem halkbekämpas. Under varje trappuppgång, bakom gallret, finns skyffel, kvast och sand. Saknas något så kontakta oss på kontakt@brfkvarnfallet.se. Tack för visat engagemang!
  • Snöröjning: När plogning skett kommer skottning av snövall och fram till trapporna ske inom tre timmar.

Om ni upptäcker eventuella istappar eller risk för snöras: ring HSB omgående på 010-4422424.

  • Spara El: Vi fortsätter hjälpas åt att spara el. Byt gärna till LED-lampor samt diska, duscha och tvätta ekonomiskt. Många bäckar små…
  • Cykelställ: Vi har som test köpt in tre nya cykelställ som vi ställt ut. Dessa är säkrare då man kan låsa fast cykelns ram.
  • Tidigare byte av vattenstammar: Åtgärder som ingått inom garantin är nu avslutade. För att minimera ev. värmefluktuationer i vattnet rekommenderas uppgradering av blandare till termostatstyrd med vred. Hör av er till oss kring problem med vattentryck eller dylikt.
  • Rensning av cyklar: En sista uppmaning att kolla att din cykel inte avlägsnats då vi snart gör oss kvitt de cyklar som samlats in.
  • Besiktning av lekplatser: Besiktning är gjord och de anmärkningar som inkommit åtgärdas snarast.

  • Information till mail:  Registrera dig gärna på nyhetsbrev på vår hemsida (brfkvarnfallet.se) för att ta del av viktig information i framtiden.

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul!

Styrelsen