Sommarinfo 2021

Från BRF Kvarnfallet 2021
Sommaren står bakom hörnet och styrelsen vill på sedvanligt vis ge er som medlemmar lite information.
Då vi är flera som vistas ute denna årstid ber vi er alla att tänka lite extra på att vi hjälps åt att ta hand om vår fina omgivning och miljö.
För allas trivsel ber vi er därför tänka på följande:

  • Ni som har uteplatser i anslutning till era lägenheter ansvarar för skötseln av denna. Och att era växter / Träd inte växer så höga att dom kommer över fönstren ovanför er.
  • Vid såväl grillning som rökning på uteplatser och balkonger vill vi påminna om att grillning på balkong inte är tillåtet (elgrill är okej) och att både rökning och grillrök riskerar störa andra boenden.
  • Visa hänsyn till era grannar vad det gäller hög musik. Lätt att glömma när man har dörrar o fönster öppna hela tiden.
  • Parkering utanför/framför bommen in mot området är strängt förbjudet. Detta är en brand- respektive ambulansinfart som inte får blockeras under några som helst avseenden. Samt håll låg hastighet när ni kör inne på området.
  • Covid pågår fortfarande, se till att följa folkhälsomyndighetens råd så att vi kan börja återgå till det normala igen.

Övrigt
Styrelsen vill även passa på att påminna er medlemmar om att skrivelser med önskemål, tankar eller funderingar alltid är välkomna och att dessa behandlas löpande på våra stående styrelsemöten.
Skrivelserna kan mailas till vår mailadress
kontakt@brfkvarnfallet.se

Varma hälsningar
Styrelsen

Byte av avloppsledning på Partillebosidan.

Med start i V-35 påbörjas byte av en avloppsledning på Partillebosidan.
Det gäller en ledning som ligger på sex meters djup i deras Brand/huvudgata, från Områdeskontoret och fram till entre’n till Vårdhemmet.

Detta innebär att under ca 4 veckor (v35-v39) så får vi en ökad trafik på vår sida av bl.a. Renova som behöver åka både in och ut på vår sida, Troligen blir även gångvägen mellan garagen avstängd.

Vi ber er även att hålla era barn borta från området då det blir mycket tung trafik och maskiner på platsen.

Trevlig Midsommar

Hoppas ni alla njuter av den härliga starten på sommaren Inför midsommar är vi säkert många som vill umgås och därmed även handla.
Även om vissa restriktioner med anledning av covid-19 har släppts efter så bör vi alla, med respekt för varandra, ändå fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga.  Vi vill därmed passa på att informera er om att vår lokala ICA-butik ”ICA Vallhamra Supermarket” nu har börjat med e-handel och hemkörning, ända fram till er dörr.
Man kan även via dem beställa färdiga matkassar med olika recept och antal måltider som hämtas upp utanför butiken.  För att komma till sidan där ni webbhandlar hos ICA Vallhamra, https://www.ica.se/handla/ica-supermarket-vallhamra-id_14828/ 
Vi uppmuntrar såklart även till att nyttja övriga tjänster och butiker som finns på torget och i vår omnejd.
Detta för att stötta näringslivet i vår omgivning, särskilt i dessa svåra tider. 

Sommar hälsningar från Styrelsen i BRF Kvarnfallet

Angående den ordinarie föreningsstämman den 23 mars 2020

Med anledning av Covid-19, det så kallade coronaviruset, och dess accelererande spridning i samhället har styrelsen beslutat att skjuta upp den ordinarie föreningsstämman.
Styrelsen kommer istället återkomma med en ny kallelse i föreskriven tid innan stämman bedöms kunna hållas.
Skälen till att styrelsen valt att skjuta på stämman beror på de problem som uppstått kring smittspridningen av coronaviruset.
Ett led i att minska risken för smittspridning är att undvika större folksamlingar.
Under stämman samlas många medlemmar och detta bedöms i dagsläget
vara förenat med en alltför stor risk och osäkerhet. Det har även kommit rekommendationer från HSB att skjuta på stämmor och andra möten.
HSB har själva för tillfället stängt ner flera av sina kontor och ombett sin personal att arbeta hemifrån.
Styrelsen vill därför med detta beslut värna om föreningens medlemmar, de som tillhör en riskgrupp och andra berörda genom att skjuta på stämman.
Vi beklagar eventuella olägenheter som kan uppstå i och med detta beslut.
Har ni några frågor eller funderingar med anledning av detta eller något annat är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Epost: kontakt@brfkvarnfallet.se

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Rättelse till Föreningsstämman

Rättelse av utdelad kallelse till ordinarie föreningsstämma.
Det är angivet onsdagen den 23 mars
Rätt dag är måndagen den 23 mars.
Vi ber om ursäkt för detta och ber att ni noterar enligt ovan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Information gällande GDPR

Med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft i Sverige 180525 vill styrelsen ge följande information.

Föreningen har två register, ett lägenhetsregister med namn på bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst. Här noteras namn på den eller de som har kontrakt på lägenheten, telefon, mailadress, nyckelnummer samt om lägenheten är en bostadsrätt, bostadsrätt som ägs av PartilleBo eller en av föreningens hyreslägenheter.

Det andra registret är ett register över våra parkeringsplatser. Här noterar vi namn på den som hyr respektive parkeringsplats samt i vilken lägenhet denna person bor.

Inget av våra register innehåller personnummer.

Har du frågor kontakta oss på kontakt@brfkvarnfallet.se

Byggnationer på uteplatserna

Hör av er till styrelsen, om ni ska göra byggnationer på uteplatserna. Det finns en mängd olika frågor kring var gränserna går för byggnationerna mm. Vi ska under nästa vecka tillsätta en arbetsgrupp som ska utarbeta lite regler och svar här. Det handlar bland annat om gränsdragningar mellan föreningen och den enskilde medlemmens ansvar, möjlighet att borra i balkong. Medlemmens ansvar för tillträde till uteplatser vid tex renovering av fasad (byggnadsställning) och arbete på dränering.